طرح توجيهي موز گلخانه اي

خلاصه طرح 
موضوع طرح : توليد وپرورش موز گلخانه اي
نوع توليدات : موز
تعداد شاغلين : 8
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1083
سرمايه گذاري ثابت : 1015
سرمايه در گردش : 26
در آمد ساليانه: 980
سود ويژه : 383
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 39%

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

طرح توجيهي موز گلخانه اي

طرح توجيهي موز گلخانه اي

خلاصه طرح 
موضوع طرح : توليد وپرورش موز گلخانه اي
نوع توليدات : موز
تعداد شاغلين : 8
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1083
سرمايه گذاري ثابت : 1015
سرمايه در گردش : 26
در آمد ساليانه: 980
سود ويژه : 383
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 39%

محصولات مشابه

Top