توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در سال

خلاصه طرح

موضوع طرح: توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن

ظرفيت اسمي توليدات: 500 تن

نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده

تعداد شاغلين: 12 نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح:

سرمايه گذاري كل طرح: 3544.33 ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت: 1803.56 ميليون ريال

سرمايه در گردش: 1740.77 ميليون ريال

درآمد ساليانه: 12853.75 ميليون ريال

سود ويژه: 854.42 ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: 2.0 سال

نرخ بازدهي سرمايه: % 49.4 درصد

توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در سال

توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در سال

خلاصه طرح

موضوع طرح: توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن

ظرفيت اسمي توليدات: 500 تن

نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده

تعداد شاغلين: 12 نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح:

سرمايه گذاري كل طرح: 3544.33 ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت: 1803.56 ميليون ريال

سرمايه در گردش: 1740.77 ميليون ريال

درآمد ساليانه: 12853.75 ميليون ريال

سود ويژه: 854.42 ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: 2.0 سال

نرخ بازدهي سرمايه: % 49.4 درصد

توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار

محصولات مشابه

Top