طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک 1200 تن

موضوع طرح : توليد و بسته بندي انواع سبزي خشك شده

ظرفيت : 1200 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/967 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/97 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 870 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : سـي و چهار نفـر

دورة بازگشـت سـرمايه: چهارده ماه

دانلود رایگان

0 ریال

logo-samandehi

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است. نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Primitive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد. تغيير روش زندگي افراد جامعه و گرايش به زندگي ماشيني از يكسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از ديگر سو موجب پيدايش نيازهاي جديدي گشته است كه پيش از اين توسط خود خانواده تامين مي‌شد. استفاده از كالاهاي آماده طبخ از جمله اين نيازهاي نو است. با توجه به وجود سبزي در پخت بسياري از غذاهاي ايراني تمايل به استفاده از سبزيجات فرآوري و بسته بندي شده نيز در زمره اين نيازها قرار مي‌گيرد كه با ارضاي آن استفاده از سبزيجات تازه يا سبزيجات خشك مورد مصرف در طبخ غذاها نيازي به صرف وقت براي شستشو، آماده سازي يا خشك كردن و نگهداري و ضدعفوني در محل مصرف نخواهد داشت.

 

   با توجه به بازار تقاضاي گسترده داخلي براي انواع سبزيجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراكز خريد بزرگ و سوپر ماركتها ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. چراكه بسته بندي بهداشتي سبزيجات خشك موجب كاهش ضايعات و آلودگي هاي آن خواهد شد .ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 

 

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک 1200 تن

طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک 1200 تن

موضوع طرح : توليد و بسته بندي انواع سبزي خشك شده

ظرفيت : 1200 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/967 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/97 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 870 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : سـي و چهار نفـر

دورة بازگشـت سـرمايه: چهارده ماه

محصولات مشابه

Top