حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده انواع سبزی

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر ماخذ، مجاز نمی باشد.

جهت خرید آنلاین

0 ریال

logo-samandehi

مجموعه ای که تحت عنوان مقررات تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تهیه و تدوین گردیده است، نتیجه تلاشی است که از سال 1379 آغاز گردیده است که در پی احساس ضرورت تغییر و به روز رساندن این ضوابط از سوی مدیر کل محترم اداره نظارت بر مو اد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، واحد پژوهش و برنامه ریزی مامور گردید تا با جمع آوری ضوابط موجود و برقراری ارتباط با کارشناسان مربوطه و مقررات سایر کشورها و استانداردهای بین المللی نسبت به بازنگری ضوابط جدید همت گمارد. در این راستا ابتدا آیین ن امه اجرایی این ماموریت با هدف تشکیل و سازماندهی و تعیین خط مشی و نحوه عملکرد در قالب کمیته تدوین پیش نویس، کمیته داخلی، کمیته علمی و کمیته اجرایی به منظور تصویب و تایید نهایی تنظیم گردید. این ضوابط به مدت 5 سال معتبر می باشد، اما در صورت نیاز به باز نگری، امکان تشکیل کمیته مربوطه وجود دارد و موارد بازنگری شده بصورت پیوست متعاقبا اعلام خواهد گردید. لازم به ذکر است این ضوابط برای متقاضیانی است که از تاریخ تصویب ضوابط مذکور اقدام به تاسیس کارخانه می نمایند . در مورد واحدهایی که قبلا پروانه اخذ نمود ه اند، شرایط تولید در این ضابطه می بایست رعایت گردد و در صورتی که با ضوابط تاسیس و بهره برداری مطابقت نداشته باشند، می بایست با یک برنامه زمانبندی شده ( در فاصله زمانی 3 ساله ) شرایط را اصلاح نمایند

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده انواع سبزی

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده انواع سبزی

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر ماخذ، مجاز نمی باشد.

محصولات مشابه

Top