گزارش امکان سنجی تولید و بسته بندي انواع سبزي خشک

جهت خرید آنلاین

70,000 ریال

70,000 ریال بر 1 بار دانلود

logo-samandehi

از نکات مثبت محل اجراي طرح کاهش هزینه جمع آوري و حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه می باشد ،که شرایط مناسبی جهت رقابت با سایر فعالیت کنندگان در این عرصه فراهم می نماید . طرح با توجه به امکانات منطقه در سدد است با بهره مندي از مدیران متخصص در مسیر توسعه این صنعت همراه دیگر واحدهاي موجود در منطقه و سطح کشور با بهره مندي از امکانات موجود و ایجاد تنوع در عرضه محصولات و با حفظ کیفیت مناسب و مطابق با ذائقه ایرانی اقدام نماید . توسعه این صنعت در منطقه علاوه بر بهبود بازار و اقتصاد استان میتواند در ایجاد اشتغال و به کار گیري نیروي انسانی در رده هاي مختلف موثر بوده و منطقه را به عنوان یک قطب اقتصادي در این زمینه مطرح نماید . از مزایاي اقتصادي ایجاد طرح می توان به
نکات زیر اشاره نمود :
-1 ایجاد اشتغال براي نیروي انسانی در رده هاي مختلف
-2 توسعه زنبور داري متناسب با مواد اولیه مورد نیاز و فروش تضمینی محصولات
-3 ساماندهی مراکز توزیع و پخش مواد غذایی
-4 جذب نیروي متخصص و جلو گیري از مهاجرت آنها به سایر استان ها
-5 همکاري با مراکز گردشگري و توریستی
-6 توسعه سیستم حمل و نقل و توزیع در منطقه
در پایان برخی موارد مصرف و محل هاي مصرف ذکر شده اند :

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

گزارش امکان سنجی تولید و بسته بندي انواع سبزي خشک

گزارش امکان سنجی تولید و بسته بندي انواع سبزي خشک

محصولات مشابه

Top