طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت 50 هكتار)

زيتون از شاخه گياهان گلدار، از گياهان جدا گلبرگ و از تيره زيتونيان است. زيتون گياهي است هميشه سبز با عمر زياد كه مي توان به مفهومي آن را درخت ابدي دانست و در صورتي كه تنه اصلي اين درخت از بين برود زندگي مجددش را با رويش پاجوش ها ادامه مي دهد.

جهت خرید آنلاین

150,000 ریال

logo-samandehi

قبل از كاشت درخت زيتون عمليات زير روي زمين انجام مي گيرد:
- نقشه برداري و آمايش زمين
- تسطيح و تميز ساختن زمين
- شخم عميق و نصب سيستم آبياري و حفر كانالها
- تعيين تراكم كاشت و حفر چاله
- كاشت نهال و تربيت سه ساله اول پس از كاشت
پاييز سال قبل از كاشت درخت در محل اصلي، دو يا سه سال پس از كاشت بذر يا قلمه زدن، بايد نهالها را از خزانه كنده و آنها را در شياري به عمق 30 تا 40 سانتيمتر بطور عمودي زير خاك كرد. براي كاشت درخت زيتون بايد نهالهايي كه قطر 1.5 تا 2 سانتی متر دارند را انتخاب كرد. زيرا به تجربه ثابت شده است كه درختان حاصله از اين نوع نهالها نتيجه بهتري از حيث بهره برداري مي دهند. يكسال پس از كشت درخت زيتون در محل اصلي يعني اگر هواي محل زياد سرد نباشد، در زمستان و در غير اينصورت از نيمه دوم اسفند ماه اقدام به هرس مي كنند.براي اين منظور انتهاي نهال را به فاصله 70 سانتيمتري از سطح زمين قطع كرده و در 25 سانتيمتر انتهاي فوقاني اين ساقه 3 تا 5 شاخه جانبي قوي انتخاب كرده، بقيه را حذف مي كنند.

با وجود مقاومت زيادي كه درخت زيتون به بي آبي نشان مي دهد در نقاطي كه تابستان خشك و گرم دارد براي برداشت حداكثر محصول و تهيه ميوه مرغوب، آبياري حتماً لازم است. كودهاي ازته تاثير زيادي بر درشتي ميوه و مقدار محصول زيتون دارند، بهمين دليل بايستي ساليانه مقداري كود دامي و شيميايي ازته به درخت داد.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت 50 هكتار)

طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت 50 هكتار)

زيتون از شاخه گياهان گلدار، از گياهان جدا گلبرگ و از تيره زيتونيان است. زيتون گياهي است هميشه سبز با عمر زياد كه مي توان به مفهومي آن را درخت ابدي دانست و در صورتي كه تنه اصلي اين درخت از بين برود زندگي مجددش را با رويش پاجوش ها ادامه مي دهد.

محصولات مشابه

Top