واکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ای

اهمیت اقتصادی گل داوودی در میان دیگر گونه های زینتی سبب انجام بررسی های متنوعی برای بهینه سازی کشت بافت این گیاه در سرتاسر جهان شده است. در این آزمایش، ریزنمونه های برگ، دمبرگ، گلبرگ و TCL ساقه از داوودی رقم Reagan Elite Salmon در محیط MS حاوی ترکیب ها و غلظتهای متنوع NAA ، BAP و TDZ کشت شدند....

موجود جهت فروش آنلاین

30,000 ریال

30,000 ریال بر نوشتار

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

واکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ای

واکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ای

اهمیت اقتصادی گل داوودی در میان دیگر گونه های زینتی سبب انجام بررسی های متنوعی برای بهینه سازی کشت بافت این گیاه در سرتاسر جهان شده است. در این آزمایش، ریزنمونه های برگ، دمبرگ، گلبرگ و TCL ساقه از داوودی رقم Reagan Elite Salmon در محیط MS حاوی ترکیب ها و غلظتهای متنوع NAA ، BAP و TDZ کشت شدند....

محصولات مشابه

Top