تأثیر محلول پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

افزون بر شرایط انبار، عامل های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تأثیر محلولپاشی آهن (سکوسترین 138 ) در سه سطح (0 ، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20 ، 40 و 60 میلی گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی های کیفی میوۀ سیب رقم دلباراستیوال در زمان...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر محلول پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

تأثیر محلول پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

افزون بر شرایط انبار، عامل های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تأثیر محلولپاشی آهن (سکوسترین 138 ) در سه سطح (0 ، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20 ، 40 و 60 میلی گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی های کیفی میوۀ سیب رقم دلباراستیوال در زمان...

محصولات مشابه

Top