نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

در حال حاضر كشاورزي يكی از مهمترين بخشهاي اقتصادي يك كشور به شمار می آيد. بازده توليد محصولات كشاورزي تا حدود زيادي با شرايط اقليمی در ارتباط است. بررسی اثرات شرايط اقليمی بر ميزان توليد محصولات كشاورزي میتواند كمك موثري به انتخاب مناسبترين گياه براي كشت محصول بنمايد. امروزه بزرگترين مسأله در هواشناسی كشاورزي، اثر عوامل آب و هوايی بر روي محصولات كشاورزي است. در اين تحقيق، براي بررسی اثر پارامترهاي آب و هوايی بر عملكرد محصول بادام در سطح شهرستان سبزوار....

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

در حال حاضر كشاورزي يكی از مهمترين بخشهاي اقتصادي يك كشور به شمار می آيد. بازده توليد محصولات كشاورزي تا حدود زيادي با شرايط اقليمی در ارتباط است. بررسی اثرات شرايط اقليمی بر ميزان توليد محصولات كشاورزي میتواند كمك موثري به انتخاب مناسبترين گياه براي كشت محصول بنمايد. امروزه بزرگترين مسأله در هواشناسی كشاورزي، اثر عوامل آب و هوايی بر روي محصولات كشاورزي است. در اين تحقيق، براي بررسی اثر پارامترهاي آب و هوايی بر عملكرد محصول بادام در سطح شهرستان سبزوار....

محصولات مشابه

Top