برسی روند تولیدفرآورده های پرو تئینی کشور طی چهار دهه

با توجه به اهميت فرآورده هاي پروتئيني گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل كه به طور مستقيم و غيرمستقيم عمده ترين تأمين كننده پروتئين جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، برنامه ريزي و پيش بيني تمهيدات لازم در راستاي افزايش توليد آتي اين فرآوردهها اجتناب ناپذير است. همچنين براي نيل به اهداف بهبود وضعيت امنيت غذايي و حصول خودكفايي در بخش كشاورزي، شناسايي نقاط ضعف و قوت دورههاي زماني توليد ضروري است. اين امور محقق...

موجود جهت فروش آنلاین

0 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

برسی روند تولیدفرآورده های پرو تئینی کشور طی چهار دهه

برسی روند تولیدفرآورده های پرو تئینی کشور طی چهار دهه

با توجه به اهميت فرآورده هاي پروتئيني گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل كه به طور مستقيم و غيرمستقيم عمده ترين تأمين كننده پروتئين جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، برنامه ريزي و پيش بيني تمهيدات لازم در راستاي افزايش توليد آتي اين فرآوردهها اجتناب ناپذير است. همچنين براي نيل به اهداف بهبود وضعيت امنيت غذايي و حصول خودكفايي در بخش كشاورزي، شناسايي نقاط ضعف و قوت دورههاي زماني توليد ضروري است. اين امور محقق...

محصولات مشابه

Top