چكيده نتايج آمارگيري از دامداري هاي كشور- 1393

جامعه دامپروري ايران در قالب صدها هزار واحد دامداري در اقصي نقاط كشور پراكنده است و غالباا به صورت ستني و در چارچو پ اقتصاد معيشتي خانوارهاي روستايي، فعاليت مي كند. براي تهيه و آماده سازي تصوير درستي از وضعيت دامپروري و توليد دامي اين واحدها، نياز به تهيه و اجراي طرح هاي آمارگيري وسيع، به صورت سراماري و يا نمونه گيري است. طرح آمارگيري نمون هاي از دامداري هاي كشور پس از آماده سازي توسط مركز آمار ايران در اواخر زمستان سال 1393 به مرحله اجرا درآمد...

موجود جهت فروش آنلاین

0 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

چكيده نتايج آمارگيري از دامداري هاي كشور- 1393

چكيده نتايج آمارگيري از دامداري هاي كشور- 1393

جامعه دامپروري ايران در قالب صدها هزار واحد دامداري در اقصي نقاط كشور پراكنده است و غالباا به صورت ستني و در چارچو پ اقتصاد معيشتي خانوارهاي روستايي، فعاليت مي كند. براي تهيه و آماده سازي تصوير درستي از وضعيت دامپروري و توليد دامي اين واحدها، نياز به تهيه و اجراي طرح هاي آمارگيري وسيع، به صورت سراماري و يا نمونه گيري است. طرح آمارگيري نمون هاي از دامداري هاي كشور پس از آماده سازي توسط مركز آمار ايران در اواخر زمستان سال 1393 به مرحله اجرا درآمد...

محصولات مشابه

Top