بررسي كمي و كيفي اسانس كاكوتي ايراني (Ziziphora persica Bunge ) از شش رويشگاه مختلف

گیاه Ziziphora persica یا كاكوتي ایراني، یك گونۀ معطر یك ساله از تیرۀ نعناع سانان در ایران است كه تأثیر ضدمیکروبي قوي دارد. در این تحقیق، سرشاخۀ گل دار این گیاه از شش رویشگاه مختلف گرد آوري شد. پس از تأیید نام علمي گیاهان در هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور ( TAR)، در آغاز گیاهان در سایه و دماي محیط خشك شدند. آنگاه اسانس گیري از آن ها به روش تقطیر با آب انجام و بازدۀ اسانس ها محاسبه شد. تجزیۀ اسانس ها با استفاده از دستگاههاي GC و GC/MS صورت گرفت...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسي كمي و كيفي اسانس كاكوتي ايراني (Ziziphora persica Bunge ) از شش رويشگاه مختلف

بررسي كمي و كيفي اسانس كاكوتي ايراني (Ziziphora persica Bunge ) از شش رويشگاه مختلف

گیاه Ziziphora persica یا كاكوتي ایراني، یك گونۀ معطر یك ساله از تیرۀ نعناع سانان در ایران است كه تأثیر ضدمیکروبي قوي دارد. در این تحقیق، سرشاخۀ گل دار این گیاه از شش رویشگاه مختلف گرد آوري شد. پس از تأیید نام علمي گیاهان در هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور ( TAR)، در آغاز گیاهان در سایه و دماي محیط خشك شدند. آنگاه اسانس گیري از آن ها به روش تقطیر با آب انجام و بازدۀ اسانس ها محاسبه شد. تجزیۀ اسانس ها با استفاده از دستگاههاي GC و GC/MS صورت گرفت...

محصولات مشابه

Top