اثر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

گلایل از گلهای شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت میباشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظتهای 0 ، 50 ، 100 و 150 پیپیام و هیومیک اسید در غلظتهای 0 ، 250 و 500 پیپیام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم وایت پروسپرتی در یک آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در 3 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد جیبرلیک اسید در تمامی غلظتهای اعمال شده به طور معنی داری ارتفاع بوته، طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر)افزایش و زمان گلدهی را کاهش داد ...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

حداقل تعداد سفارش برای خرید این محصول 1000

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

اثر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

گلایل از گلهای شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت میباشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظتهای 0 ، 50 ، 100 و 150 پیپیام و هیومیک اسید در غلظتهای 0 ، 250 و 500 پیپیام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم وایت پروسپرتی در یک آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در 3 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد جیبرلیک اسید در تمامی غلظتهای اعمال شده به طور معنی داری ارتفاع بوته، طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر)افزایش و زمان گلدهی را کاهش داد ...

محصولات مشابه

Top