بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا

سدیم نيتروپروساید به عنوان یک تنظيم كننده رشد مهم شناخته شده است و توجه زیادی را از چند رشته پزشکي، بيوشيمي، فيزیولوژی و ژنتيک دریافت كرده است. نيتریک اكساید در كشت درونشيشه ای از طریق انتقال پيام سایتوكنين، اثر بخشي هورموني را افزایش مي دهد. اثر تحریک كنندگي سدیم نيتروپروساید به واسطه آزاد كردن نيتریک اكساید در محيط كشت است. در این تحقيق اثر SNP در ریزازدیادی ژربرا در آزمایشي در پایه طرح كاملا تصادفي بررسي شد...

موجود جهت فروش آنلاین

30,000 ریال

30,000 ریال بر نوشتار

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا

بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا

سدیم نيتروپروساید به عنوان یک تنظيم كننده رشد مهم شناخته شده است و توجه زیادی را از چند رشته پزشکي، بيوشيمي، فيزیولوژی و ژنتيک دریافت كرده است. نيتریک اكساید در كشت درونشيشه ای از طریق انتقال پيام سایتوكنين، اثر بخشي هورموني را افزایش مي دهد. اثر تحریک كنندگي سدیم نيتروپروساید به واسطه آزاد كردن نيتریک اكساید در محيط كشت است. در این تحقيق اثر SNP در ریزازدیادی ژربرا در آزمایشي در پایه طرح كاملا تصادفي بررسي شد...

محصولات مشابه

Top