تأثیر محلول پاشی کودهای پتاسیمی و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی انگور رقم بی دانه

تولید انگور با کیفیت و دارای بافت محکم و ویژگی ماندگاری بالای میوه اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، تأثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف سولفات پتاسیم، نانو کلات پتاسیم و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی)انگور بی دانه سفید  در راستای بهبود کیفیت در قالب طرح کامل تصادفی در یک باغ تجاری انگور طی سال های ۱395 - ۱393 بود. بدین منظور تیمارهای محلول پاشی در سه نوبت شامل یک مرحله پیش از گلدهی، دو هفته پس از تشکیل میوه و یک ماه پس از مرحلۀ دوم انجام شد..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر محلول پاشی کودهای پتاسیمی و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی انگور رقم بی دانه

تأثیر محلول پاشی کودهای پتاسیمی و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی انگور رقم بی دانه

تولید انگور با کیفیت و دارای بافت محکم و ویژگی ماندگاری بالای میوه اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، تأثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف سولفات پتاسیم، نانو کلات پتاسیم و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی)انگور بی دانه سفید  در راستای بهبود کیفیت در قالب طرح کامل تصادفی در یک باغ تجاری انگور طی سال های ۱395 - ۱393 بود. بدین منظور تیمارهای محلول پاشی در سه نوبت شامل یک مرحله پیش از گلدهی، دو هفته پس از تشکیل میوه و یک ماه پس از مرحلۀ دوم انجام شد..

محصولات مشابه

Top