تأثير غلظتهاي مختلف بنزيلآمينوپورين و نفتالين استيک اسيد بر باززايي مستقيم ريزنمونه هاي چهار بوم جور مو سير درشرايط درون شيشه اي

در این پژوهش تأثیر ترکیبي از غلظتهای مختلف بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پیازچهزایي مستقیم و غیرمستقیم ریزنمونه های پیاز یعني سوخ چهار بوم جور (اکوتیپ) موسیر (لرستان، زنجان، سنندج و اراک) در محیط کشت MS بررسي شد . نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف هورموني و بوم جور، زمان و درصد سوخک زایي، شمار، طول و وزن سوخکهای باززایي شدۀ موسیر را تحت تأثیر قرار دادند..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثير غلظتهاي مختلف بنزيلآمينوپورين و نفتالين استيک اسيد بر باززايي مستقيم ريزنمونه هاي چهار بوم جور مو سير درشرايط درون شيشه اي

تأثير غلظتهاي مختلف بنزيلآمينوپورين و نفتالين استيک اسيد بر باززايي مستقيم ريزنمونه هاي چهار بوم جور مو سير درشرايط درون شيشه اي

در این پژوهش تأثیر ترکیبي از غلظتهای مختلف بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پیازچهزایي مستقیم و غیرمستقیم ریزنمونه های پیاز یعني سوخ چهار بوم جور (اکوتیپ) موسیر (لرستان، زنجان، سنندج و اراک) در محیط کشت MS بررسي شد . نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف هورموني و بوم جور، زمان و درصد سوخک زایي، شمار، طول و وزن سوخکهای باززایي شدۀ موسیر را تحت تأثیر قرار دادند..

محصولات مشابه

Top