تأثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایۀ نارنج

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مهم رویشی و میزان جذب عنصرهای کانی فسفر و پتاسیم در برگ نهال پرتقال والنسیا پیوندشده روی پایۀ نارنج بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایۀ نارنج

تأثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایۀ نارنج

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مهم رویشی و میزان جذب عنصرهای کانی فسفر و پتاسیم در برگ نهال پرتقال والنسیا پیوندشده روی پایۀ نارنج بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد..

محصولات مشابه

Top