معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی

طی سالیان اخیر کلم زینتی به دلیل داشتن اندام های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می شود. بنابراین، ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت های مختلف بنزیل آدنین و  2,4-D، نیترات نقره و نوع رقم (بنفش و سفید )در مرحلۀ استقرار به کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین و ایندول بوتیریک اسید بود.

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی

معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی

طی سالیان اخیر کلم زینتی به دلیل داشتن اندام های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می شود. بنابراین، ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت های مختلف بنزیل آدنین و  2,4-D، نیترات نقره و نوع رقم (بنفش و سفید )در مرحلۀ استقرار به کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین و ایندول بوتیریک اسید بود.

محصولات مشابه

Top