استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

خاک پوششی یکی از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه ای است که تأثیر مستقیمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان منابع، برای تولید ورمی کمپوست این ترکیب می تواند. در جایگزینی پیت که یکی از پرهزینه ترین عوامل تولید در پرورش قارچ دکمه ای است استفاده شود.این پژوهش با 9 تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1392 در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد.

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

خاک پوششی یکی از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه ای است که تأثیر مستقیمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان منابع، برای تولید ورمی کمپوست این ترکیب می تواند. در جایگزینی پیت که یکی از پرهزینه ترین عوامل تولید در پرورش قارچ دکمه ای است استفاده شود.این پژوهش با 9 تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1392 در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد.

محصولات مشابه

Top