جمع آوري و ارزيابي تنوع ژنتیکي برخي توده هاي بومي گشنیز ايران با توجه به برخي از صفات مورفولوژيکي و آنتي اکسیداني

در این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی21  توده های بومی گشنیز ایران، تودۀ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی1390- 1391 در قالب طرح آگمنت ( ارزیابی مقدماتی عملکرد) کاشته شدند.  برخی صفات مورفولوژیکی(زمان سبز شدن، ارتفاع، وزن تر و خشک ، وزن هزار دانه) و آنتی اکسیدانی )کاروتنوئید، ویتامین C ، کاتالاز و پراکسیداز ارزیابی شدند.

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

حداقل تعداد سفارش برای خرید این محصول 1000

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

جمع آوري و ارزيابي تنوع ژنتیکي برخي توده هاي بومي گشنیز ايران با توجه به برخي از صفات مورفولوژيکي و آنتي اکسیداني

جمع آوري و ارزيابي تنوع ژنتیکي برخي توده هاي بومي گشنیز ايران با توجه به برخي از صفات مورفولوژيکي و آنتي اکسیداني

در این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی21  توده های بومی گشنیز ایران، تودۀ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی1390- 1391 در قالب طرح آگمنت ( ارزیابی مقدماتی عملکرد) کاشته شدند.  برخی صفات مورفولوژیکی(زمان سبز شدن، ارتفاع، وزن تر و خشک ، وزن هزار دانه) و آنتی اکسیدانی )کاروتنوئید، ویتامین C ، کاتالاز و پراکسیداز ارزیابی شدند.

محصولات مشابه

Top