اثر غلظتهاي مختلف نفتالن استيك اسيد و كينتين روي ريزازديادي گياه زينتي لیسانتوس

يكي از مهمترين و كاربرديترين فنون كشت بافت گياهي، ريزازديادي است. ليسيانتوس يك گياه زينتي است كه مطالعه كمي بر روي ريزازديادي آن انجام شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر غلظتهاي مختلف نفتالن بر روي ريزازديادي ليسيانتوس بود. به اين منظور، ريزنمونهها در محيط موراشيگ و (KIN) و كينتين (NAA) استيك اسيد زينتي است كه مطالعه كمي بر روي ريزازديادي آن انجام شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر غلظتهاي مختلف نفتالن بر روي ريزازديادي ليسيانتوس بود. به اين منظور، ريزنمونهها در محيط موراشيگ و (KIN) و كينتين (NAA) استيك اسيد اسكوگ KIN و NAA با غلظتهاي مختلف (MS) كشت شدند.

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر غلظتهاي مختلف نفتالن استيك اسيد و كينتين روي ريزازديادي گياه زينتي لیسانتوس

اثر غلظتهاي مختلف نفتالن استيك اسيد و كينتين روي ريزازديادي گياه زينتي لیسانتوس

يكي از مهمترين و كاربرديترين فنون كشت بافت گياهي، ريزازديادي است. ليسيانتوس يك گياه زينتي است كه مطالعه كمي بر روي ريزازديادي آن انجام شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر غلظتهاي مختلف نفتالن بر روي ريزازديادي ليسيانتوس بود. به اين منظور، ريزنمونهها در محيط موراشيگ و (KIN) و كينتين (NAA) استيك اسيد زينتي است كه مطالعه كمي بر روي ريزازديادي آن انجام شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر غلظتهاي مختلف نفتالن بر روي ريزازديادي ليسيانتوس بود. به اين منظور، ريزنمونهها در محيط موراشيگ و (KIN) و كينتين (NAA) استيك اسيد اسكوگ KIN و NAA با غلظتهاي مختلف (MS) كشت شدند.

محصولات مشابه

Top