بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیكی و فیزیولوژیكی گیاه مریمگلی کبیر تحت تنش شوری

به منظور بررسی اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریم گلی کبیر، زآزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح کلرید سدیم و شاهد(صفر، 50 ، 100 و 150 میلی مولار) به عنوان فاکتور اول و سه سطح محلول پاشی اسید سالیسیلیک و شاهد(صفر، 100 ، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) به عنوان فاکتور دوم با سه تکرار، در گلخانه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سمنان در سال 1392 اجرا شد.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیكی و فیزیولوژیكی گیاه مریمگلی کبیر تحت تنش شوری

بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیكی و فیزیولوژیكی گیاه مریمگلی کبیر تحت تنش شوری

به منظور بررسی اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریم گلی کبیر، زآزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح کلرید سدیم و شاهد(صفر، 50 ، 100 و 150 میلی مولار) به عنوان فاکتور اول و سه سطح محلول پاشی اسید سالیسیلیک و شاهد(صفر، 100 ، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) به عنوان فاکتور دوم با سه تکرار، در گلخانه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سمنان در سال 1392 اجرا شد.

محصولات مشابه

Top