تأثير آبياری قطره ای سطحی و زير سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژيم های مختلف آبياری

در این تحقیق اثر دو سامانه آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی در سه سطح آبیاری ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده بر پایة بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی جوپار در سال های 1391 و 1392 اجرا شد.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثير آبياری قطره ای سطحی و زير سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژيم های مختلف آبياری

تأثير آبياری قطره ای سطحی و زير سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژيم های مختلف آبياری

در این تحقیق اثر دو سامانه آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی در سه سطح آبیاری ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده بر پایة بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی جوپار در سال های 1391 و 1392 اجرا شد.

محصولات مشابه

Top