اثر ساليسيليک اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و بيوشيميايي گياه گندم و ذرت تحت تنش شوري در شرايط آزمايشگاهي

در اين پژوهش تفاوت مقاومت دو گياه گندم و ذرت در برابر تنش شوري بررسي شد . تحقيقات انجام شده روي تنش هاي محيطي نشان مي دهد که تنش ها به عنوان عوامل محدودکننده توليدات گياهي به شمار مي روند و برخي از ترکيبات فنلي نظير ساليسيليک اسيد در بهبود يا تخفيف اثرات سوء تنش ها به کار مي روند.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر ساليسيليک اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و بيوشيميايي گياه گندم و ذرت تحت تنش شوري در شرايط آزمايشگاهي

اثر ساليسيليک اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و بيوشيميايي گياه گندم و ذرت تحت تنش شوري در شرايط آزمايشگاهي

در اين پژوهش تفاوت مقاومت دو گياه گندم و ذرت در برابر تنش شوري بررسي شد . تحقيقات انجام شده روي تنش هاي محيطي نشان مي دهد که تنش ها به عنوان عوامل محدودکننده توليدات گياهي به شمار مي روند و برخي از ترکيبات فنلي نظير ساليسيليک اسيد در بهبود يا تخفيف اثرات سوء تنش ها به کار مي روند.

محصولات مشابه

Top