بررسی تاثير تيمارهای پلی آمين و بنزیل آدنين بر حفظ خصوصيات تغذیه ای انار در طول دوره انبارداری

استفاده از دمای پایین به منظور کنترل بیماری هی قارچی، حفظ کیفیت و جلوگیری از خشک شدن انار ضروری است اما به دلیل اینکه میوه انار به دمای پایین حس اس بوده و کیفیت و خصوصیات ظ اهری آن تحت تاثیر این دما قرار می گیرد، تحقیقی به منظور بررسی تاثیر پلی آمین ها و هورمون گیاهی بنزیل آدنین بر حفظ کیفیت و خصوصیات تغذیه ای و بازارپسندی انار انجام گردید . نتایج نشان داد که تیمارهای پلی آمین باعث حفظ غلظت اسید اسکوربیک و افزایش ترکیبات فنولیکی در مقایسه با میوه های شاهد گردید . میوه های شاهد از نیمه دوره انبارداری علائم خسارت سرمازدگی شامل قهوه ای شدن پوست، نشت الکترولیت ها و کاهش وزن بیشت ر را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند. در طول دوره انارداری در میوه های شاهد کاهش اسید کل، افزایش در pH، و نسبت قند به اسید مشاهده گردید.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی تاثير تيمارهای پلی آمين و بنزیل آدنين بر حفظ خصوصيات تغذیه ای انار در طول دوره انبارداری

بررسی تاثير تيمارهای پلی آمين و بنزیل آدنين بر حفظ خصوصيات تغذیه ای انار در طول دوره انبارداری

استفاده از دمای پایین به منظور کنترل بیماری هی قارچی، حفظ کیفیت و جلوگیری از خشک شدن انار ضروری است اما به دلیل اینکه میوه انار به دمای پایین حس اس بوده و کیفیت و خصوصیات ظ اهری آن تحت تاثیر این دما قرار می گیرد، تحقیقی به منظور بررسی تاثیر پلی آمین ها و هورمون گیاهی بنزیل آدنین بر حفظ کیفیت و خصوصیات تغذیه ای و بازارپسندی انار انجام گردید . نتایج نشان داد که تیمارهای پلی آمین باعث حفظ غلظت اسید اسکوربیک و افزایش ترکیبات فنولیکی در مقایسه با میوه های شاهد گردید . میوه های شاهد از نیمه دوره انبارداری علائم خسارت سرمازدگی شامل قهوه ای شدن پوست، نشت الکترولیت ها و کاهش وزن بیشت ر را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند. در طول دوره انارداری در میوه های شاهد کاهش اسید کل، افزایش در pH، و نسبت قند به اسید مشاهده گردید.

محصولات مشابه

Top