تأثير ساكارز و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و كيفيت پس از برداشت گل شاخه بريده آلسترومريا

آلسترومريا يكي از مهمترين گلهاي شاخه بريده ميباشد كه به كمك برخي مواد ميتوان ماندگاري آن را افزايش داد. اين پژوهش با هدف مطالعه
اثر برخي محلول هاي شيميايي در پس از برداشت گل هاي بريدني آلسترومريا رقم استراتوس به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور ساكارز ( .، 5، 10، 15 گرم در لیتر) و اسید سالسیلیک (.، 100، 200، 400 میلی گرم در لیتر) در سه تكرار اجرا گرديد.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثير ساكارز و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و كيفيت پس از برداشت گل شاخه بريده آلسترومريا

تأثير ساكارز و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و كيفيت پس از برداشت گل شاخه بريده آلسترومريا

آلسترومريا يكي از مهمترين گلهاي شاخه بريده ميباشد كه به كمك برخي مواد ميتوان ماندگاري آن را افزايش داد. اين پژوهش با هدف مطالعه
اثر برخي محلول هاي شيميايي در پس از برداشت گل هاي بريدني آلسترومريا رقم استراتوس به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور ساكارز ( .، 5، 10، 15 گرم در لیتر) و اسید سالسیلیک (.، 100، 200، 400 میلی گرم در لیتر) در سه تكرار اجرا گرديد.

محصولات مشابه

Top