ارزیابی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در دهه اخیر به منظور تولید بیشتر محصولات کشاورزی، آلودگی آب وخاک و محیط زیست به همراه داشته است. از این رو با توجه به تاثیر مثبت هیومیک اسید در کشاورزی اکولوژیک و ثاثیر بازدارندگی آن بر روی شوری و هم چنین ازدیاد محصول، استفاده از آن در کشاورزی مطرح شده است. با توجه به رویکرد روز افزون استفاده ازگیاهان دارویی در سطح جهان و افزایش استفاده از آن ها در صنایع بهداشتی و دارویی اهمیت کشت آن را روشن تر می سازد.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزیابی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

ارزیابی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در دهه اخیر به منظور تولید بیشتر محصولات کشاورزی، آلودگی آب وخاک و محیط زیست به همراه داشته است. از این رو با توجه به تاثیر مثبت هیومیک اسید در کشاورزی اکولوژیک و ثاثیر بازدارندگی آن بر روی شوری و هم چنین ازدیاد محصول، استفاده از آن در کشاورزی مطرح شده است. با توجه به رویکرد روز افزون استفاده ازگیاهان دارویی در سطح جهان و افزایش استفاده از آن ها در صنایع بهداشتی و دارویی اهمیت کشت آن را روشن تر می سازد.

محصولات مشابه

Top