اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود

در این بررسی اثر کلرید کلسیم و سالیسیلیک اسید در زمان های مختلف انبارداری به منظور افزایش ویژگی های کمی و کیفی گلابی رقم سردرود بعد از برداشت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. کلرید کلسیم در سه سطح 5/.، 1، 3٪ سالیسیلیک اسید در دو سطح 1 . 1/5 میلی مولار بود.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود

اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود

در این بررسی اثر کلرید کلسیم و سالیسیلیک اسید در زمان های مختلف انبارداری به منظور افزایش ویژگی های کمی و کیفی گلابی رقم سردرود بعد از برداشت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. کلرید کلسیم در سه سطح 5/.، 1، 3٪ سالیسیلیک اسید در دو سطح 1 . 1/5 میلی مولار بود.

محصولات مشابه

Top