تأثیر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گشنیز

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان پراکسیداز ( POD)و گایاکول
پراکسیداز ( GPX )و پلی فنل اکسیداز ( PPO )، کلروفیل b  a و کارتنوئید گیاه دارویی گشنیز، در قالب طرح کاملاُ تصادفی در سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل در سال 1302 انجام شد

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گشنیز

تأثیر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گشنیز

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان پراکسیداز ( POD)و گایاکول
پراکسیداز ( GPX )و پلی فنل اکسیداز ( PPO )، کلروفیل b  a و کارتنوئید گیاه دارویی گشنیز، در قالب طرح کاملاُ تصادفی در سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل در سال 1302 انجام شد

محصولات مشابه

Top