افزایش عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیكی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار با تیمارهای ورمی کمپوست و هیومیک اسید

به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار، دو آزمایش جداگانه انجام شد.تیمارها شامل پنج سطح مختلف ورمی کمپوست(0، 10، 20، 40، 80 درصد) و سه سطح مختلف اسید هیومیک(0، 500، 1000 میلی گرم در لیتر) بودند که هر دو هفته یک بار به گلدان ها اضافه می شدند.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

افزایش عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیكی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار با تیمارهای ورمی کمپوست و هیومیک اسید

افزایش عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیكی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار با تیمارهای ورمی کمپوست و هیومیک اسید

به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار، دو آزمایش جداگانه انجام شد.تیمارها شامل پنج سطح مختلف ورمی کمپوست(0، 10، 20، 40، 80 درصد) و سه سطح مختلف اسید هیومیک(0، 500، 1000 میلی گرم در لیتر) بودند که هر دو هفته یک بار به گلدان ها اضافه می شدند.

محصولات مشابه

Top