اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

به منظور بررسی اثر اقلیمهاي متفاوت محلی بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (طارم هاشمی و شیرودی) و کمی سازي روابط عملکرد و اجزاي عملکرد با شدت تشعشع خورشیدي و دماي هوا در طول دوره رشد، سه آزمایش در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سه منطقه بابلسر، آمل و پل سفید از شهرستانهاي استان مازندران در سال 1393 اجرا گردید..........

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

به منظور بررسی اثر اقلیمهاي متفاوت محلی بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (طارم هاشمی و شیرودی) و کمی سازي روابط عملکرد و اجزاي عملکرد با شدت تشعشع خورشیدي و دماي هوا در طول دوره رشد، سه آزمایش در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سه منطقه بابلسر، آمل و پل سفید از شهرستانهاي استان مازندران در سال 1393 اجرا گردید..........

محصولات مشابه

Top