اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیرۀ سبز

به منظور بررسی اثر تنش خشكی و محلول، پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیر سبز آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تكرار در گلخانۀ پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم  محیطی کرمان در سال 91 اجرا شد................

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیرۀ سبز

اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیرۀ سبز

به منظور بررسی اثر تنش خشكی و محلول، پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیر سبز آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تكرار در گلخانۀ پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم  محیطی کرمان در سال 91 اجرا شد................

محصولات مشابه

Top