بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی

به منظور بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر مقدار جذب عناصر غذایی و افزایش بازده تولید ریزغدد سیب زمینی حاصل از کشت بافت، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایۀ کاملاً تصادفی و در چهار تكرار در گلخانۀ مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در سال 91 انجام گرفت...........

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی

بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی

به منظور بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر مقدار جذب عناصر غذایی و افزایش بازده تولید ریزغدد سیب زمینی حاصل از کشت بافت، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایۀ کاملاً تصادفی و در چهار تكرار در گلخانۀ مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در سال 91 انجام گرفت...........

محصولات مشابه

Top