بهینه سازی رشد و عملکرد عروسك پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت

به منظور بررسی اثر تراکم (50، 75 و 100 سانتیمتر فاصلۀ بین ردیف ها ) و کود ورمی کمپوست (صفر، 5 ،10 و 15 تن در هكتار) بر صفات رویشی عملكرد کمی و کیفی عروس پپشت پرده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در سه تکرار، در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال 92 صورت گرفته است.....................

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بهینه سازی رشد و عملکرد عروسك پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت

بهینه سازی رشد و عملکرد عروسك پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت

به منظور بررسی اثر تراکم (50، 75 و 100 سانتیمتر فاصلۀ بین ردیف ها ) و کود ورمی کمپوست (صفر، 5 ،10 و 15 تن در هكتار) بر صفات رویشی عملكرد کمی و کیفی عروس پپشت پرده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در سه تکرار، در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال 92 صورت گرفته است.....................

محصولات مشابه

Top