عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ های ماش براساس تاریخ کاشت

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملكرد درصد پروتئین و تغییرات شاخص های فیزیولوژیكی رشد چهار ژنوتیپ ماش آزمایشیٰ، در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال، 1390 انجام گرفت................

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ های ماش براساس تاریخ کاشت

عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ های ماش براساس تاریخ کاشت

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملكرد درصد پروتئین و تغییرات شاخص های فیزیولوژیكی رشد چهار ژنوتیپ ماش آزمایشیٰ، در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال، 1390 انجام گرفت................

محصولات مشابه

Top