تأثیر محلول پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سولفات روی بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام گل بهاره، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تكرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 1391-92 انجام گرفته است.............

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر محلول پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره

تأثیر محلول پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سولفات روی بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام گل بهاره، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تكرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 1391-92 انجام گرفته است.............

محصولات مشابه

Top