طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه باظرفيت 400 تن در سال

خلاصه طرح 
موضوع طرح : استفاده از ضايعات كشتارگاه
نوع توليدات و ظرفيت : كود شيميايي و سريشم 400 تن در سال
تعداد شاغلين : 16
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 4470
سرمايه گذاري ثابت : 4100
سرمايه در گردش : 190
در آمد ساليانه: 3800
سود ويژه : 1315
دوره بازگشت سرمايه : 38 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 32%

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه باظرفيت 400 تن در سال

طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه باظرفيت 400 تن در سال

خلاصه طرح 
موضوع طرح : استفاده از ضايعات كشتارگاه
نوع توليدات و ظرفيت : كود شيميايي و سريشم 400 تن در سال
تعداد شاغلين : 16
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 4470
سرمايه گذاري ثابت : 4100
سرمايه در گردش : 190
در آمد ساليانه: 3800
سود ويژه : 1315
دوره بازگشت سرمايه : 38 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 32%

محصولات مشابه

Top