شرایط و ضوابط استفاده از اگری محصول

قانون 1

ورودکاربران به سامانه اگری محصول هنگام استفاده از پروفایل شخصی و سایر خدماتارائه شده به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوهاستفاده از سرویس‌‏ها و خدمات اپکس مارکت است. شایان ذکر است که ثبت سفارشنیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین اپکس مارکت ازسوی مشتری است.

قانون 2

قبل از شروع به ارسال کالا، جهت اطمینان از خرید و آدرس محل تحویل و تنظم زمان تحویل با مشتری تماس گرفته خواهد شد و بعد از تایید مشتری، فرآیند حمل و تحویل کالا انجام خواهد گرفت.

قانون 3

در صورتیکه مشتری به هر دلیلی از خرید کالا انصرف نماید، پذیرش انصراف تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که اولاً قبل از زمان حمل کالا برای مشتری باشد. ثانیاً هیچگونه خسارتی از بابت انصرف به اگری محصول وارد نشود. در صورتیکه این دو شرط محقق گردد، پول واریزی حداکثر تا 24 ساعت بعد مسترد خواهد شد.

قانون 4

کلیه پرداخت ها تنها به صورت کارت شتاب و قبل از حمل کالا خواهد بود که دلیل آن اجتناب از حمل بی دلیل محصولات و احتمال فساد محصولات در صورت عدم پرداخت مشتری در محل خواهد بود. در مورد تجهیزات استثنا پرداخت در هنگام تحویل نیز میسر است.

مدیریت اگری محصول


Top