خوراک و علوفه 

تعداد 6 محصول وجود دارد

خلاصه طرح موضوع طرح: پرورش بره پرواري ظرفيت اسمي توليدات: 750 راس نوع توليدات: پرورش بره پرواري تعداد شاغلين: 12 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح(ارقام به میلیون ریال) سرمايه گذاري كل طرح: 1608.26  سرمايه گذاري ثابت: 1470.28  سرمايه در گردش: 137.99  درآمد ساليانه: 1841  سود ويژه: 407.46  دوره بازگشت سرمايه: 3.5 سال نرخ بازدهي سرمايه:  28.6%

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

خلاصه طرح:موضوع طرح: پرورش بره پرواريظرفيت اسمي توليدات: 1000 راس در دورهنوع توليدات: گوسفند زندهتعداد شاغلين: 15 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 2091.00 سرمايه گذاري ثابت: 1915.23سرمايه در گردش: 175.78 درآمد ساليانه: 2454 سود ويژه: 667.57 دوره بازگشت سرمايه: 2.8 سالنرخ بازدهي سرمايه:  35.8 %

30,000 ریال
موجود

موضوع طرح : توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه ظرفيت : 800 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 1379.11 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 139.14 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

خلاصه طرحموضوع طرح: توليد و بسته بندي ماست پاستوريزهظرفيت اسمي توليدات: 800 تننوع توليدات: توليد و بسته بندي ماست پاستوريزهتعداد شاغلين: 12 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 3062.65 سرمايه گذاري ثابت: 2531.60 سرمايه در گردش: 531.05 درآمد ساليانه: 4800 سود ويژه: 538.89 دوره بازگشت سرمايه: 4.6 سالنرخ بازدهي سرمايه: % 21.8 درصد

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

اولين نشريه آماري كشتار دام در ايران كه به وسيل ه وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال 1344 منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سا لهاي 1338 لغايت 1343 در شهرهايي بود كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال 1335 بيش از 5000 نفر جمعيت داشتند. از آن به بعد نيز تا سال 1346 گزارش هاي آمار كشتار دام توسط ادار ه كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه م يشد تا آن كه از سال 1347 مركز آمار ايران...

0 ریال
موجود جهت فروش آنلاین

جامعه دامپروري ايران در قالب صدها هزار واحد دامداري در اقصي نقاط كشور پراكنده است و غالباا به صورت ستني و در چارچو پ اقتصاد معيشتي خانوارهاي روستايي، فعاليت مي كند. براي تهيه و آماده سازي تصوير درستي از وضعيت دامپروري و توليد دامي اين واحدها، نياز به تهيه و اجراي طرح هاي آمارگيري وسيع، به صورت سراماري و يا نمونه گيري است. طرح آمارگيري نمون هاي از دامداري...

0 ریال
موجود جهت فروش آنلاین
نمایش 1 - 6 از 6 قلم کالا

Top