تجهیزات 

تعداد 2 محصول وجود دارد

موضوع طرح : توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه ظرفيت : 800 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 1379.11 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 139.14 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

اولين نشريه آماري كشتار دام در ايران كه به وسيل ه وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال 1344 منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سا لهاي 1338 لغايت 1343 در شهرهايي بود كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال 1335 بيش از 5000 نفر جمعيت داشتند. از آن به بعد نيز تا سال 1346 گزارش هاي آمار كشتار دام توسط ادار ه كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه م يشد تا آن كه از سال 1347 مركز آمار ايران...

0 ریال
موجود جهت فروش آنلاین
نمایش 1 - 2 از 2 قلم کالا

Top