انواع تراکتورهای بزرگ و کوچک باغی مورد استفاده جها انجام عملیاتی کاشت، داشت و برداشت در باغ ها

تراکتور 

تعداد 2 محصول وجود دارد

فایل به فرمت اکس بوده و تعداد ماشین آلات کشاورزی تولید ی در ایران از سال 1345 تا 1388 را به صورت سری زمانی نمایش می دهد.

30,000 ریال
خرید آنلاین

General relationships capable of predicting tractor diesel fuel consumption are very useful for budget and management purposes but may not have the ability to compare fuel consumption for several potential engine configurations, such as turbocharging and air densification components. The objective of this factsheet is to examine several methods that use...

30,000 ریال
خرید آنلاین
نمایش 1 - 2 از 2 قلم کالا

Top