سموم و آفت کش ها 

تعداد 5 محصول وجود دارد

این محصول تولید شرکت Vector ّFog (وکتور فوگ) انگلستان میباشد. مناسب برای گلخانه ها،مزارع کشاورزی،باغات و سمپاشی منازل میباشد. نوع پمپ:دیافراگم میزان پاشش دستگاه: 1.7 لیتر در ساعت زمان تحویل : حداکثر 3 روز

41,300,000 ریال
موجود برای خرید آنلاین

خلاصه طرح موضوع طرح : توليد وپرورش موز گلخانه اينوع توليدات : موزتعداد شاغلين : 8مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)سرمايه گذاري كل طرح : 1083سرمايه گذاري ثابت : 1015سرمايه در گردش : 26در آمد ساليانه: 980سود ويژه : 383دوره بازگشت سرمايه : 33 ماهنرخ باز دهي سرمايه : 39%

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

خلاصه طرحموضوع طرح: طرح كشت يونجه و توليد علوفه(به مساحت 100 هكتار)ظرفيت اسمي توليدات: 800 تننوع توليدات: يونجه جهت توليد علوفهتعداد شاغلين: 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح(ارقام به میلیون ریال) سرمايه گذاري كل طرح: 1057.21سرمايه گذاري ثابت: 1021.13سرمايه در گردش: 36.09درآمد ساليانه: 0.88سود ويژه: 204.49دوره بازگشت سرمايه: 4.8 سالرخ بازدهي سرمايه: 20.9%

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

خلاصه طرحموضوع طرح: طرح كشت يونجه و توليد علوفه(به مساحت 200 هكتار)دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزيظرفيت اسمي توليدات: 1600 تننوع توليدات: يونجه جهت توليد علوفهتعداد شاغلين: 12 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 1963.23سرمايه گذاري ثابت: 1901.45سرمايه در گردش:62.21 درآمد ساليانه: 1.76سود ويژه: 649.91نرخ بازدهي سرمايه:35.45%

30,000 ریال
موجود جهت سفارش آنلاین

بادرنجبويه گیاهي علفي، چندساله و متعلق به تیرۀ نعناعیان است كه كاربرد دارويي و خوراكي وسیعي دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسي پتانسیل 5 نوع ريزنمونۀ مختلف (قطعات گره، مريستم انتهايي، هیپوكوتیل، كوتیلدون و قطعات برگ) درراستاي باززايي مستقیم گیاه بادرنجبويه با استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون 6 بنزيل آمینوپورين (BAP) و هورمون ايندول استیک اسید (IAA) به صورت...

30,000 ریال
موجود جهت فروش آنلاین
نمایش 1 - 5 از 5 قلم کالا

Top