آبزیان

آبزیان 

تعداد 4 محصول وجود دارد

زیر دسته ها

این ماهی در کوهستان های بکر ماهنشان و انگوران پرورش یافته است. هزینه حمل در مقیاس بزرگ (ارسال عمده) به صورت پس کرایه و مقصد محاسبه و دریافت خواهد شد. تماس مستقیم: 09109719007 , 09120678412 (سعید مرادی)

142,000 ریال
موجود جهت خرید آنلاین

این ماهی در کوهستان های بکر ماهنشان و انگوران پرورش یافته است. هزینه حمل در مقیاس بزرگ (ارسال عمده) به صورت پس کرایه و مقصد محاسبه و دریافت خواهد شد. تماس مستقیم: 09109719007 , 09120678412 (سعید مرادی)

135,000 ریال
موجود جهت خرید آنلاین

این ماهی در کوهستان های بکر ماهنشان و انگوران پرورش یافته است. هزینه حمل در مقیاس بزرگ (ارسال عمده) به صورت پس کرایه و مقصد محاسبه و دریافت خواهد شد. تماس مستقیم: 09109719007 , 09120678412 (سعید مرادی)

138,000 ریال
موجود جهت خرید آنلاین

با توجه به اهميت فرآورده هاي پروتئيني گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل كه به طور مستقيم و غيرمستقيم عمده ترين تأمين كننده پروتئين جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، برنامه ريزي و پيش بيني تمهيدات لازم در راستاي افزايش توليد آتي اين فرآوردهها اجتناب ناپذير است. همچنين براي نيل به اهداف بهبود وضعيت امنيت غذايي و حصول خودكفايي در بخش كشاورزي، شناسايي...

0 ریال
موجود جهت فروش آنلاین
نمایش 1 - 4 از 4 قلم کالا

Top